2016 Martyrs of our time

Anglican Church Twente

x

St.Mary's of Weldam

 

Chaplaincy in the Diocese of Europe

Sunday Services in the English Language - Weldam Chapel - 10:30 hrs . . . . . Sunday 21 October Shoeboxes for Actie4 Kids will be available . . . . . . . . . . . 11 November - Remembrance Sunday (100 Years Armistice Day). . . . . . . 11 November - Final day to hand in your filled Shoebox for our Actie4Kids . . . . . . . . . . . 16 December - Nine Lessons and Carols . . . . . . .

Martyrs of our time commemmoration service

Ecumenical prayer service for the Martyrs and the Peace on 17 March 2016

 

Every year a service is held in Apeldoorn to commemorate the martyrs of our time, usually in the last week of Lent or just before. It is a service, which is attended by clergy representatives of the different Christian churches throughout the Netherlands. This year the service was led by the Syrian Orthodox bishop and attended by representatives from the Roman Catholic Church, the Protestant Church in the Netherlands, the Old Catholic Church, the Church of England and so on. Although it is a very busy time for most of us, it is a worthwhile and heartwarming occasion.

 

Alja Tollefsen

 

Samen met vluchtelingen de gevallenen van de oorlogen herdenken.

Commemorate together with the refugees the victims of the wars.

 

Voor de zesde keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op 17 maart om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn de jaarlijkse gebedsdienst voor de martelaren.

For the sixth time the annual prayer service for the martyrs was held in the Church of Our Lady in Apeldoorn with the community of Sant'Egidio - Netherlands on 17 March at 7 p.m.

 

Dit keer is de bisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk Mor Polycarpus de voorganger, geflankeerd door hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de Oud-Katholieke Kerk, Syrisch Katholieke kerk, Russisch-Orthodoxe Kerk, Protestantse Kerk Nederland, de Koptische Kerk, the Church of England en de Katholieke Kerk.

This time the bishop of the Syrian Orthodox Church Mor Polycarpus presided, flanked by dignitaries of among others the Oud-Katholieke Church, Syrian Catholic Church, Russian Orthodox Church, the Protestant church of the Netherlands, the Coptic Church, the Church of England and the Catholic Church.

 

Vorig jaar was het een indrukwekkend moment toen vier priesters van de Syrisch-Orthodoxe kerk en een bisschop van de Syrisch-katholieke kerk hun gebed zongen in het Aramees. Ze zongen voor hun overleden broeders en zusters in Syrië en voor hun familie en vrienden die nog wonen in een door de verschrikkelijke oorlog verscheurd land. Het is triest dat in Syrië nog steeds geen verbetering is in de situatie, net als op veel andere plaatsen in de wereld.

Last year it was an impressive moment when four priests of the Syrian Orthodox Church and a bishop of the Syrian Catholic church sang their prayer in Aramaic. They sang for their deceased brothers and sisters in Syria and for their family and friends who still live in a terrible war-torn country. It is a sad fact that in Syria is still no improvement in the situation, as in so many other places in the world.

 

Vele vluchtelingen zoeken een nieuwe toekomst van vrede in Europa. De oorlog is met hun komst in ons midden dichtbij gekomen.De mensen in het gebied van de oorlog en de vluchtelingen hier hebben ons gebed hard nodig.

Many refugees find a new future of peace in Europe. The people in the area of the war and the refugees here, desperately need our prayes.

 

Tijdens de gebedsdienst worden de namen genoemd van de christenen in alle werelddelen van alle tradities die de afgelopen jaren zijn omgekomen als geloofsgetuigen. We branden kaarsen voor hen en zingen om ontferming in de oude Griekse woorden van het Kyrië Eleison.

During the prayer service are the names of the Christians in all parts of the world of all traditions which have died over the last few years as believers are witnessed. We lit candles for them and sang too in the ancient Greek words of the Kyrië Eleison.

 

Het is passend om vlak voor het begin van de Goede Week samen te zijn en na te denken over het lijden in de wereld, een goede opmaat naar Goede Vrijdag en de bevrijding van het Paasfeest. Ook dit jaar hopen wij elkaar als gelovigen te ontmoeten als wij bidden voor vrede en vrijheid van godsdienst in de wereld. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan dit gebed deel te nemen.

It is appropriate to just before the beginning of the Good Week together to think about the suffering in the world, a good prelude to Good Friday and the liberation of the feast of Easter. Also this year we hope to meet each other as believers if we pray for peace and freedom of religion in the world. Everyone was invited to this prayer to take part.

 

Original Dutch text from source: http://www.emmaus-apeldoorn.nl/nieuws/samen-met-vluchtelingen-de-gevallenen-van-de-oorlogen-herdenken/

 

Image below courtesy: Roelof Rump