STICHTING THE FRIENDS OF ST. MARY'S - HAS BEEN TERMINATED / PAGE TO BE RETAINED BY ORDER OF NL BELASTINGDIENST TILL 19-04-2024
ANBI pageReturn to Home Page
1. (a) Naam: De Stichting The Friends of St. Mary's
1. () OnofficiŽle naam: n.v.t.

2. Rechtsvorm: Stichting (een steunfonds - niet op het gebied van welzijnszorg)

3. RSIN nummer: 8045.78.199

KvK Nummer 41031987 (Kamer van Koophandel Oost Nederland).
(Auxiliary No.) 302736001081

4. URL/Website adres: http://www.anglicanchurchtwente.com/80-SFOSM/01-SFOSM-Home.html

5. Email adres: lub-gringhuis@outlook.com

6. Bezoekadres: Besslinghook 52, 48683 Ahaus-Alstštte

7. Postadres: Besslinghook 52, 48683 Ahaus-Alstštte

8. Bestuurders:
   Gršfin zu Solms, Maria Charlotte Sophie, voorzitter,
   Gringhuis, Lubbert, secretaris/penningmeester.
   Allen, Geoffrey Gordon, lid,
   Wigboldus - de Wit, Nelly Joyce Francisca, lid,
   Lans, van der, Alida Thaddea Maria, lid,


9. Beloningsbeleid:
De activiteiten van het bestuur van de Stichting the Friends of St. Mary's worden verricht uit eigen vrije wil en zonder enige geldelijke, dan wel materiŽle, vergoeding met betrekking tot het gemeenschapsbelang van de Anglicaanse gemeenschap St. Mary's te Weldam (Markelo).10. Beleidsplan:

De STICHTING THE FRIENDS OF ST. MARY'S is op tien november 1995 opgericht door Alfred Otto Friedrich Graaf zu Solms-Sonnewalde en Rudolf Hendrik Klokgieters met het volgende oogmerk:

a. De wenselijkheid om over geldmiddelen te kunnen beschikken om de Anglicaanse gemeenschap, periodiek bijeenkomend in de kapel St Mary's Weldam, direct of indirect financieel te kunnen ondersteunen.

b. Die financiŽle ondersteuning te kunnen geven in gevallen waar het geldelijk vermogen van de gemeenschap steun behoeft.

c. De stichting heeft haar zetel in Markelo en is opgericht voor onbepaalde tijd. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen.

Het beleid van de stichting is een financiŽle ondersteuning te kunnen geven in gevallen waar het geldelijk vermogen van de gemeenschap steun behoeft dan wel van dat vermogen een te zware belasting wordt gevraagd, met name voor uitgaven voortvloeiende uit verplichtingen van die gemeenschap ten aanzien van de Anglicaanse Chaplaincy in (Oost) Nederland en het Diocees in Europa.

De overweging dat personen en/of instellingen schenkingen, erfstellingen of legaten bij voorkeur toevertrouwen aan een fonds dat beheer en aanwending van geldmiddelen uitsluitend en nadrukkelijk voorstaat in overeenstemming met en ter versterking van de traditie van de Church of England.11. Doelstelling:

a. Het vormen van een fonds dat in overeenstemming met de beweegredenen zoals reeds kenbaar gemaakt op de introductiepagina, financiŽle ondersteuning kan geven aan de Anglicaanse gemeenschap in (Oost) Nederland in het algemeen en aan de Chaplaincy, periodiek bijeenkomend in de kapel St Mary's Weldam, in het bijzonder.

b. Het beheren van dat fonds, uitgaande van de gedachte dat de uitgaven het belegingsresultaat van het fonds niet overtreffen, met uistluiting van uitgaven betreffende overeenkomsten en besteding van gelden die zijn verworven onder specifieke voorwaarden van schenkers of erflaters.

c. Het verrichten van al datgene wat voor het voorenstaande nodig, nuttig of wenselijk is.


12. Activiteiten rapport:

Korte beschrijving van de activiteiten van de afgelopen periode.

De jaarvergadering vond plaats op 30 april 2018 op het Landgoed Weldam.Discussiepunt was de levensvatbaarheid van de Stichting in het licht van de alsmaar dalende rente inkomsten, de statuten die eisen dat het kapitaal niet verminderd en de eis van de belastingdienst dat het kapitaal niet mag worden "opgepot". Na rijp beraad werd dan ook besloten het proces van beŽindiging van de Stichting te initiŽren.

Het nog aanwezige kapitaal zal na beŽindiging van de Stichting worden overgemaakt op de bankrekening van de begunstigde: Anglican Church Twente - St. Mary's - Weldam

Voor meer details zie het jaar 2018 (link hierna).

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |


13. Inkomsten en uitgaven:

Korte beschrijving van de activiteiten van de periode 2018.

In de jaarvergadering van 2018 is besloten de Stichting op te heffen in verband met een conflicterende situatie in de Statuten van de Stichting en de regels van de Nederlandse Belastingdienst. De status van het kapitaal kon niet gehandhaafd blijven in verband met de steeds lager worden de rente stand. Derhalve is besloten de stichting op te heffen en het aanwezige kapitaal over te hevelen naar de benificiair. De Anglican Church Twente. De Stichting is tevens uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Voor meer details zie het totaaloverzicht in het jaar 2018 (link hierna)

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Opheffingsdocument |


14. Verwachting komend jaar:

Opheffing van de Stichting is gefinaliseerd op 11 januari 2019. De tegoeden van de Stichting zijn per 4 februari 2019 en 9 april overgemaakt op de rekening van de Anglican Church Twente. Per 9 april 2019 is ook de rekening van de Stichting bij de ABNAMRO opgeheven.
Akte van Oprichting

00-logo/Notaris Tromp Zutphen 1.jpg De akte van oprichting van de "Stichting the Friends of st Mary's Weldam" is in minuut verleden te Zutphen, op tien november negentienhonderd vijfennegentig voor Mr. Rudolf Antonius Maria Tromp, notaris ter standplaats Zutphen.